Ottoman-empire: XVI. yüzyılda Osmanlı sarayındaki çoğunluğu Grekçe olan 120 gayri İslâmî … | Gabriella's Pins


Ottoman-empire: XVI. yüzyılda Osmanlı sarayındaki çoğunluğu Grekçe olan 120 gayri İslâmî …

Ottoman-empire: XVI. yüzyılda Osmanlı sarayındaki çoğunluğu Grekçe olan 120 gayri İslâmî yazma eserin bir kısmı Bizans’tan kalmış, önemli bir kısmı ise Fatih Sultan Mehmet tarafından istinsah, tercüme ve satın alma yoluyla saray kütüphanesine kazandırılmıştır.

Categories:   Gabriella's Pins

Comments