Lúc còn nhỏ chúng ta ao ước được lớn lên Cứ nghĩ rằng khi lớn lên rồi sẽ … | Gabriella's Pins


Lúc còn nhỏ chúng ta ao ước được lớn lên Cứ nghĩ rằng khi lớn lên rồi sẽ …

Lúc còn nhỏ chúng ta ao ước được lớn lên Cứ nghĩ rằng khi lớn lên rồi sẽ giống như người lớn có thể tự do tự tại an bài cuộc sống của chính mình Nhưng sau khi thật sự lớn lên rồi chúng ta mới hiểu ra rằng, trong thế giới của người trưởng thành, đến tiếng khóc cũng biến thành một âm thanh câm lặng!

Categories:   Gabriella's Pins

Tags:  

Comments