Duyên phận là thứ có thể gặp chứ không thể cầu Nếu em gặp được người, e… | Gabriella's Pins


Duyên phận là thứ có thể gặp chứ không thể cầu Nếu em gặp được người, e…

Duyên phận là thứ có thể gặp chứ không thể cầu Nếu em gặp được người, em yêu người đó, mà người đó cũng yêu em. Vậy thì đừng buông tay. Hay nắm thật chặt. Hai chữ hối hận, là nỗi khổ khó vượt qua nhất trong đời người Anh mong em, mãi mãi sẽ không có ngày phải hối hận
{ Chu Lâm Lộ | Huyền Của Ôn Noãn }

Categories:   Gabriella's Pins

Comments