Chúng ta rất giỏi trong việc phóng đại nỗi bi thương khi bị từ chối tình yêu,… | Gabriella's Pins


Chúng ta rất giỏi trong việc phóng đại nỗi bi thương khi bị từ chối tình yêu,…

Chúng ta rất giỏi trong việc phóng đại nỗi bi thương khi bị từ chối tình yêu, nhưng lại quên rằng, thật ra, khi chúng ta không được người ấy đáp lại thì cũng có người đang bị chúng ta từ chối tình yêu. Thỉnh thoảng có cảm giác tình yêu rất giống với chuỗi thức ăn, sẽ luôn có kẻ bại trận. Yêu giúp người ta sống có dũng khí, không yêu cũng vậy. Chuyện tình cảm thất bại không nên trở thành vật cản trở hoặc điểm yếu của bạn mà phải khiến bạn mạnh mẽ hơn, trở thành tấm áo giáp vững chắc bảo vệ bạn. Trích “Em vẫn ổn, chỉ là rất nhớ anh” – Nhị Hy

Categories:   Gabriella's Pins

Comments